Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami oraz studnią pomiarową Rożniątów-Szymiszów - Szymiszów

Data publikacji: 2016-09-20

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-09-23
Termin odwołania: 2016-10-08

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami oraz studnią pomiarową Rożniątów - Szymiszów, w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji wodociągowych w Strzelcach Opolskich”,
    przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu 919 i 925 położonych w Szymiszowie.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (II piętro, pokój nr 25, w godzinach pracy urzędu) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 23 września 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
2017-07-18 13:36
Kozołup Marek
160.27KB
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2017-07-18 13:36
Kozołup Marek
249.99KB
Liczba odwiedzin: 56967