Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa przyłącza elektroenergetycznego i słupowej stacji transformatorowej do obiektów tartaku - Grodzisko, ul. Główna 80

Data publikacji: 2015-10-27

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2015-10-30
Termin odwołania: 2015-11-07

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:

  • kablowego przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia od stanowiska słupowego nr 7 (typ P-12BSW) do nowoprojektowanej słupowej stacji transformatorowej,
  • słupowej stacji transformatorowej SN/nN (na działce ozn. nr ewid. gruntu 13),
  • kablowej sieci 0,4 kV biegnącej od nowoprojektowanej stacji transformatorowej do budynków użytkowych,
  • wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej o napięciu 0,4 kV od słupa b/n (typ ON-10,5/12E) do słupa b/n (typu Po-10dr),
    przewidzianej do realizacji w rejonie ul. Głównej nr 80 w Grodzisku, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 12, 13, 15, 16, 18 i 23.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca nr 1 (II piętro, pokój nr 25) w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 30 października 2015 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa przyłącza elektroenergetycznego i słupowej stacji transformatorowej Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa przyłącza elektroenergetycznego i słupowej stacji transformatorowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
2017-07-18 13:34
Kozołup Marek
266.89KB
Liczba odwiedzin: 63229