Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Ligocie Dolnej

Data publikacji: 2016-12-16

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-12-20
Termin odwołania: 2017-01-04

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Ligota Dolna, w ramach zadania „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Ligota Dolna”, przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid.: 70, 145, 74/2, 139, 129, 126/2, 25, 27, 69, 55/48, 55/26, 55/33, 125, 56/1, 55/43, 55/44, 55/46, 55/47, 57/2, 124/2, 55/7 i 134.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (II piętro, pokój nr 25, w godzinach pracy urzędu) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 20 grudnia 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
2017-07-18 11:26
Kozołup Marek
246.92KB
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
2017-07-18 11:26
Kozołup Marek
158.86KB
Liczba odwiedzin: 56972