Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zmianie wniosku - kanalizacja ścieków w Rożniątowie i Szymiszowie

Data publikacji: 2009-11-26

Ważne do:

Obwieszczenie

Zawiadamia się zgodnie z art.10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, że w dniu 18.11.2009r. został zmieniony wniosek pełnomocnika Gminy Strzelce Opolskie, mgr inż. Grażyny Kawczyńskiej, reprezentującej Przedsiębiorstwo Projektowania Sp. z o.o. „BIPROMAG 1”, 44-100 Gliwice, ul. Toszecka nr 99, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ścieków komunalnych w Rożniątowie oraz budowie rurociągu tłocznego kanalizacji ścieków komunalnych między Rożniątowem a Szymiszowem, w tym budowie dwóch przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Szymiszowie i Rożniątowie:

  • w obrębie Szymiszów, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 919, 925 z k.m 7 (lokalizacja przepompowni),
    w zakresie dotyczącym korekty przebiegu sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Gogolińskiej w Rożniątowie, w następujący sposób, t.j.:
    w obrębie Rożniątów.

Pozostały zakres wniosku pozostaje bez zmian.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 30 listopada 2009r.

W terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można w tutejszym Urzędzie, pokój nr 25, zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski (bliższe inf. można uzyskać telef. pod nr 4049343, 4049347).

  • w obrębie Rożniątów, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 1165, 1164, 96, 98/2, 95, 11, 89, 88, 78, 83, 82, 81, 70/5, 70/4, 70/1, 65, 64/2, 62, 61, 60, 58/2, 58/1, 57/2, 56/1, 55, 54/4, 54/3, 52/4, 53, 52/1, 51/2, 51/4, 51/6, 50, 164/1, 167/1, 167/2, 169, 170, 171, 231, 232, 233/2, 236/3, 236/2, 236/1, 237/1, 238/1, 238/2, 239, 240/4, 240/3, 240/1, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 295/2, 296, 297, 300 z k.m.1, 995/1, 562/2, 565, 566, 567, 568, 569, 585, 570, 573, 574, 577, 578, 581, 582 (lokalizacja przepompowni), 586, 561, 112, 108, 109, 110, 111, 101, 100, 99/2, 306, 325, 279, 330/2, 330/5, 409/12, 331, 343, 369, 198, 204, 175/2, 1151/1, 1151/2, 220 z k.m. 2,
  • rezygnacji z realizacji sieci na działkach ozn. nr ewid. gruntu 95, 81, 70/5, 70/4, 70/1, 65, 64/2, 62, 61, 60, 58/2, 58/1, 57/2, 56/1, 55, 54/4, 52/4, 53, 52/1, 51/2, 51/4, 51/6, 50, 240/1, 241/1, 241/2, 242 z k.m. 1,
  • włączeniu do realizacji sieci oraz zmiany jej przebiegu na działkach ozn. nr ewid. gruntu 240/3, 240/4, 249, 248, 247 i 243 z k.m. 1,
Liczba odwiedzin: 56881