Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii kablowej 15 kV Strzelce - Tarnów od projektowanego słupa nr 6 do projektowanego słupa nr 7 - Szymiszów

Data publikacji: 2016-03-15

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-03-18
Termin odwołania: 2016-04-02

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto na żądanie TAURON Dystrybucja Spółki Akcyjnej Oddział w Opolu, ul. Ludwika Waryńskiego 1, 45-047 Opole, występującej przez pełnomocnika Pana Karola Wujec, reprezentującego AKL ELEKTRO Sp. z o.o., ul. Kępska 2/209, 45-129 Opole,

postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • budowie linii kablowej 15 kV Strzelce – Tarnów od projektowanego słupa nr 6 do projektowanego słupa nr 7,
    w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej modernizacji linii napowietrznej 15 kV Strzelce – Tarnów odcinek: słup nr 1 – Szymiszów Wapienniki (Gmina Strzelce Opolskie)”,
    przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 408/1, 418, 473, 476 i 516 położonych w miejscowości Szymiszów.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski (informacja pod nr telefonu: 77 404 93 47, 77 404 93 44, w godzinach pracy urzędu).

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 marca 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2017-07-18 14:48
Kozołup Marek
239.4KB
Liczba odwiedzin: 69151