Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie

Data publikacji: 2019-05-10

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 630)

 zawiadamiam o przyjęciu

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie”

uchwalonego Uchwałą Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej

w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r.

oraz informuję,

że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

Jednocześnie informuję, że ww. uchwała wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Strzelec Opolskich

 

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 10.05.2019 r. do dnia 10.06.2019 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2019-05-10 09:50
Wolańska Magdalena
182.59KB
Liczba odwiedzin: 80914