Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna

Data publikacji: 2019-08-13

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 630)

zawiadamiam o przyjęciu

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna”

uchwalonego Uchwałą Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej

w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r.

oraz informuję,

że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

 Jednocześnie informuję, że ww. uchwała weszła w życie dnia 8 sierpnia 2019 r., po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2019 r. poz. 2352.

 

Burmistrz Strzelec Opolskich

 

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 14.08.2019 r. do dnia 14.09.2019 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2019-08-14 07:46
Wolańska Magdalena
181.65KB
Liczba odwiedzin: 84857