Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki

Data publikacji: 2018-07-23

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam o przyjęciu

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki”

uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/396/2018 Rady Miejskiej

w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r.

oraz informuję,

że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

Jednocześnie informuję, że ww. uchwała weszła w życie dnia 13 lipca 2018 r., po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. poz. 1766.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27.07.2018 r. do dnia 27.08.2018 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
2018-07-23 11:17
Wolańska Magdalena
185.93KB
Liczba odwiedzin: 80920