Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej

Data publikacji: 2019-11-14

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Strzelec Opolskich
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o przyjęciu

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej”

uchwalonego Uchwałą Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej

w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r.

oraz informuję,

że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

Jednocześnie informuję, że ww. uchwała weszła w życie dnia 1 listopada 2019 r., po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 1 października 2019 r. poz. 3048.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 15.11.2019 r. do dnia 15.12.2019 r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2019-11-14 11:14
Wolańska Magdalena
184.54KB
Liczba odwiedzin: 80904