Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XXI Sesja Rady Miejskiej - 26.03.2020 r.

Data publikacji: 2020-03-19

Ważne do:

Obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 26 marca 2020 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r.

Uchwała Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego.

Uchwała Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia warunków całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie okresowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, utworzonym przez gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2020 roku.

Uchwała Nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nieujęcia budowy obejścia drogowego miasta Strzelce Opolskie w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu pn.: „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”.

Uchwała Nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy.

 

 

 

Nagranie XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2020 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019 - 2022. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019 - 2022.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
2020-04-09 12:11
Tacica Bernadetta
1.52MB
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2016 – 2020 za 2019 rok Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2016 – 2020 za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
2020-04-09 12:09
Tacica Bernadetta
12.71MB
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywani Problemów Bezdomność w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 - 2020 za 2019 rok. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywani Problemów Bezdomność w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 - 2020 za 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
2020-04-09 12:08
Tacica Bernadetta
3MB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za rok 2019. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
2020-04-09 12:07
Tacica Bernadetta
4.94MB
Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok. Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
2020-04-09 12:07
Tacica Bernadetta
11.42MB
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
2020-04-09 12:06
Tacica Bernadetta
461.65KB
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2020-04-09 12:06
Tacica Bernadetta
0.93MB
Sprawozdanie z realizacji  Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
2020-04-09 12:05
Tacica Bernadetta
832.14KB
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich za 2019 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich za 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
2020-04-09 12:04
Tacica Bernadetta
290.1KB
Protokół z sesji Rady Miejskiej Protokół z sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
2020-04-09 11:59
Tacica Bernadetta
1.03MB
Odpowiedzi na zapytania radnych z poprzedniej sesji Odpowiedzi na zapytania radnych z poprzedniej sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
2020-04-01 12:58
Tacica Bernadetta
129.65KB
Lista obecności i głosowania radnych Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
2020-04-01 12:48
Tacica Bernadetta
0.92MB
Sprawozdanie burmistrza z okresu między sesjami Sprawozdanie burmistrza z okresu między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
2020-04-01 12:47
Tacica Bernadetta
3.2MB
Porządek obrad Porządek obrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
2020-03-19 13:14
Burkacka Krystyna
573.96KB
Druk nr 1 Druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
2020-03-19 13:15
Burkacka Krystyna
1.45MB
Druk nr 2 Druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
2020-03-19 13:16
Burkacka Krystyna
409.37KB
Druk nr 3. Druk nr 3.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
2020-03-19 13:17
Burkacka Krystyna
0.92MB
Druk nr 4. Druk nr 4.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
2020-03-19 13:17
Burkacka Krystyna
659.32KB
Druk nr 5. Druk nr 5.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
2020-03-19 13:18
Burkacka Krystyna
2.7MB
Druk nr 6. Druk nr 6.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
2020-03-19 13:18
Burkacka Krystyna
295.86KB
Liczba odwiedzin: 523695