Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Znaleziono 512 wiadomości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data publikacji:
2017-06-16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-06-12

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty (M6) do magazynowania odpadów (tzw. materiałów eksploatacyjnych) przed odzyskiem oraz boksów magazynowych na istniejącej płycie (M2) do gromadzenia odpadów zebranych „u źródła”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data publikacji:
2017-06-09

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data publikacji:
2017-06-01

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wykaz osób prawnych i fizycznych

Data publikacji:
2017-05-26

oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-05-24

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji wyrobów metalowych w Strzelcach Opolskich

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-05-22

Zawiadomienie stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Liczba odwiedzin: 329700