Programy współpracy - Biuletyn Informacji Publicznej


Programy współpracy

rok 2020

27 listopada 2019r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XVI/165/2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. 

Priorytetowe zadania publiczne:

 •  pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 •  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 •  ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 •  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 •  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 •  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 •  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 •  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 •  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 •  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 

rok 2019

17 października 2018r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LII/432/2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 

Priorytetowe zadania publiczne:

 •  pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 •  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 •  ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 •  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 •  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 •  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 •  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 •  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 •  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 •  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Program współpracy na rok 2020 Program współpracy na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
2019-12-04 08:41
Gałka Magdalena
848.27KB
Program współpracy na rok 2019 Program współpracy na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 532
2018-10-24 10:03
Gałka Magdalena
580.83KB
Program współpracy na rok 2018 Program współpracy na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 583
2017-12-04 10:21
Gałka Magdalena
2.5MB
 Program współpracy na rok 2017 Program współpracy na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 641
2017-06-16 12:28
Kozołup Marek
4.61MB
 Program współpracy na rok 2016 Program współpracy na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 620
2017-06-16 12:28
Kozołup Marek
3.7MB
 Zmiana w programie współpracy na rok 2016 Zmiana w programie współpracy na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 573
2017-06-16 12:28
Kozołup Marek
336.92KB
 Archiwalne Programy Współpracy ( od 2006 roku do 2015 roku) Archiwalne Programy Współpracy ( od 2006 roku do 2015 roku)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 660
2017-08-01 08:55
Kiszczyk Michał
8.28MB

Redakcja strony - Programy współpracy rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-16 12:27:36
 • Aktualizacja publikacji:Gałka Magdalena2019-12-03 08:21:47
 • Wytworzenie publikacji:Gałka Magdalena2019-12-03 08:21:44
 • Zatwierdzenie informacji:Gałka Magdalena2019-12-03 08:21:44
Liczba odwiedzin: 9157