BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa wapiennego o granulacji 4/31,5mm – ok. 3450 ton na teren sołectw Gminy Strzelce Opolskie. W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecać cząstkowo dostawę kruszywa wapiennego na teren sołectw Gminy Strzelce Opolskie, bezpośrednio, w uzgodnione miejsca składowania lub wraz z wbudowaniem, zgodnie z przyjętym harmonogramu. Zamawiający wskazuje, że ok. 54% zamawianego kruszywa (1 863 t) będzie dostarczone we wskazane miejsce, natomiast pozostała część zakresu (ok. 45% – 1 587 t) będzie podlegała dostarczeniu wraz z rozścieleniem i uwałowaniem. Proporcja dostaw może ulec nieznacznej zmianie ± 10 %.
Zamawiający Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Numer postępowania ZP.271.3.3.2024
Status zakończone
Typ zamówienia Dostawy
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia tryb podstawowy (bez przeprowadzania negocjacji)
Data ogłoszenia 2024-03-18
Termin składania ofert 2024-03-26 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert Za pośrednictwem portalu ezamowienia. Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a6833aa2-e108-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o wyniku postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2024-05-14 08:34 Olewicz Magdalena 64.96KB
{format} Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
2024-04-12 11:10 Olewicz Magdalena 199KB
{format} ogloszenie opublikowane.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
2024-03-18 14:50 Pawlik Karolina 119.02KB
Liczba odwiedzin: 113729