BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – droga i infrastruktura – budowa układu komunikacyjnego (etap I)
Opis Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: budowę jezdni drogi wewnętrznej o szerokości 5 m, długości 112 m i powierzchni 580 m2; budowę zjazdu ul. Bocznicowej w planowaną drogę; budowę 39 miejsc postojowych wzdłuż planowanej drogi; budowę chodników z kostki betonowej o łącznej powierzchni 301,5 m2; wykonanie oświetlenia ulicznego oraz budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż planowanej drogi i wokół budynku
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.12.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia
Data ogłoszenia 2019-09-03
Termin składania ofert 2019-09-18 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
2019-10-01 13:49 Goczoł Jacek 131.92KB
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
2019-09-24 14:25 Goczoł Jacek 89.02KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
2019-09-18 11:58 Goczoł Jacek 107.23KB
{format} Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
2019-09-03 13:13 Waloszek Hubert 178.17KB
{format} Ogłoszenie Tablica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
2019-09-03 13:14 Waloszek Hubert 143.16KB
{format} Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
2019-09-03 13:15 Waloszek Hubert 0.95MB
{format} Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
2019-09-03 13:15 Waloszek Hubert 346.73KB
{format} Dokumentacja projektowa (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
2019-09-03 13:16 Waloszek Hubert 3.19MB
{format} Dokumentacja projektowa (2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
2019-09-03 13:16 Waloszek Hubert 3.19MB
{format} Dokumentacja projektowa (3)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
2019-09-03 13:16 Waloszek Hubert 5.9MB
{format} Dokumentacja projektowa (4)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
2019-09-03 13:17 Waloszek Hubert 1.97MB
{format} Dokumentacja projektowa (5)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
2019-09-03 13:17 Waloszek Hubert 2.61MB
{format} Dokumentacja projektowa (6)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
2019-09-03 13:18 Waloszek Hubert 1.75MB
{format} Dokumentacja projektowa (7)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
2019-09-03 13:18 Waloszek Hubert 1.06MB
{format} Dokumentacja projektowa (8)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
2019-09-04 14:38 Waloszek Hubert 1.57MB
{format} Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
2019-09-03 13:19 Waloszek Hubert 303.56KB
{format} Wzory formularzy docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
2019-09-03 13:19 Waloszek Hubert 54.1KB
Liczba odwiedzin: 102072