BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiot zamówienia stanowią dwie części: • część pierwsza realizowana na rzecz SOK, polegająca na adaptacji części pomieszczeń budynku przy ul. M. Prawego 21 na potrzeby biblioteki w ramach projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat – połączenie tradycji z nowoczesnością”. • część druga, realizowana na rzecz Gminy Strzelce Opolskie, polegająca na adaptacji części pomieszczeń budynku przy ul. M. Prawego 21 na potrzeby Gminy Strzelce Opolskie
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie; Strzelecki Ośrodek Kultury
Numer postępowania ZP.271.1.15.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-09-26
Termin składania ofert 2019-10-11 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 19 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 612
2019-10-14 13:40 Goczoł Jacek 67.34KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 634
2019-10-11 13:41 Goczoł Jacek 201.33KB
{format} Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek z 4 i 7-10-2019)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 604
2019-10-08 16:22 Waloszek Hubert 170.57KB
{format} Wyjaśnienia treści SIWZ (wnioski z dn. 3 i 4-10-2019)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 651
2019-10-07 13:48 Goczoł Jacek 126.73KB
{format} Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek z dn, 1-10-2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 596
2019-10-02 13:57 Waloszek Hubert 203.11KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592
2019-09-26 13:56 Goczoł Jacek 257.65KB
{format} Ogłoszenie BZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
2019-09-26 13:56 Goczoł Jacek 400.55KB
{format} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 659
2019-09-26 13:56 Goczoł Jacek 1.07MB
{format} Dokumentacja-przedmiary
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 734
2019-09-26 13:55 Goczoł Jacek 3.51MB
{format} Dokumentacja-Architektura Konstrukcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 669
2019-09-26 13:55 Goczoł Jacek 16.36MB
{format} Dokumentacja-Instalacje CO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 608
2019-09-26 13:55 Goczoł Jacek 4.38MB
{format} Dokumentacja-Instalacje Elektryczne, Słaboprądowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 633
2019-09-26 13:54 Goczoł Jacek 4.91MB
{format} Dokumentacja-Instalacje Wod-Kan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 596
2019-09-26 13:54 Goczoł Jacek 1.42MB
{format} Dokumentacja-Wentylacja Klimatyzacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 576
2019-09-26 13:53 Goczoł Jacek 3.34MB
{format} Dokumentacja-STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 655
2019-09-26 13:53 Goczoł Jacek 460.14KB
{format} Zdjęcia witraży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
2019-10-07 14:51 Goczoł Jacek 16.04MB
{format} Harmonogram realizacyjny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 625
2019-09-26 15:05 Waloszek Hubert 166.23KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592
2019-09-26 13:52 Goczoł Jacek 407.62KB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 626
2019-09-26 13:52 Goczoł Jacek 55.95KB
Liczba odwiedzin: 135706