BIP
Gminny Program Rewitalizacji - Biuletyn Informacji Publicznej


Gminny Program Rewitalizacji

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH W PROCESIE OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2024-2030

Na mocy Uchwały Nr LXXI/563/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. Gmina przystąpiła do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030. Obecnie rozpoczyna się proces zgłaszania projektów rewitalizacyjnych.

Zapraszamy instytucje publiczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, mieszkańców oraz wszystkich pozostałych interesariuszy obszaru rewitalizacji do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które chcą Państwo prowadzić na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji.

Przypominamy, że ujęcie zgłoszonego przedsięwzięcia w Gminnym Programu Rewitalizacji, stwarza interesariuszowi możliwość ubiegania się o dofinansowania jego projektu ze środków zewnętrznych m.in. z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny 2021-2027.

Propozycję projektów z użyciem formularza – karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, stanowiącej załącznik, można składać od dnia 9 listopada 2023 r.  do dnia 1 grudnia 2023 r. (za decydującą uznaję się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich) drogą elektroniczną na adres lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1.

Dla ułatwienia procesu załączamy następujące dokumenty:

zaproszenie do zgłaszania kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

Zarządzenie Nr 287/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030,

  • zasady naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030,
  • kartę przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
  • diagnozę służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie,
  • wizję, cel główny, cele szczegółowe i kierunki działań - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030.

Aby rewitalizacja przyniosła efekty konieczne jest działanie wielu podmiotów. Wierzymy, że zgłoszone przedsięwzięcia przyczynią się do aktywizacji mieszkańców tego obszaru, a także poprawią warunki gospodarcze, środowiskowe, infrastrukturalne i techniczne. Liczymy na Państwa zaangażowanie i włączenie się ze swoimi pomysłami w prace Gminy. Zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030 r. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy referatu Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych pod numerem telefonu 77/40-49-377.

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zaproszenie do składnia formularzy rewitalizacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
2023-11-09 17:35 Waloszek Hubert 187.21KB
{format} Zarządzenie nr 2872023 nabór przedsięwzięć rewitalizacyji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
2023-11-09 17:37 Waloszek Hubert 109.5KB
{format} Zasady naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
2023-11-09 17:37 Waloszek Hubert 203.77KB
{format} Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (wersja edytowalna docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2023-11-09 17:38 Waloszek Hubert 87.55KB
{format} Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
2023-11-09 17:39 Waloszek Hubert 340.79KB
{format} Diagnoza służąca wyznaczeniu OZ i OR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2023-11-09 17:39 Waloszek Hubert 3.84MB
{format} Wizja, cale , kierunki, działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
2023-11-09 17:39 Waloszek Hubert 236.48KB

Rejestr zmian strony Gminny Program Rewitalizacji

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Waloszek Hubert 2023-11-10 07:59:50
Aktualizacja publikacji
Waloszek Hubert 2023-11-10 07:59:59
Wytworzenie publikacji
Waloszek Hubert 2023-11-10 07:59:50
Zatwierdzenie
Waloszek Hubert 2023-11-10 07:59:50
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 347