Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty min. w zakresie tzw. "ładu przestrzennego".

Obowiązkiem Rady Miejskiej" i Burmistrza jest tworzenie (poprzez uchwalanie aktów prawa miejscowego) warunków w celu określenia polityki przestrzennej gminy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz ważnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów, które utraciły ważność

Redakcja strony - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-14 11:45:01
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:45:30
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:45:28
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:45:28
Liczba odwiedzin: 1875