BIP
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty min. w zakresie tzw. "ładu przestrzennego".

Obowiązkiem Rady Miejskiej" i Burmistrza jest tworzenie (poprzez uchwalanie aktów prawa miejscowego) warunków w celu określenia polityki przestrzennej gminy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz ważnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów, które utraciły ważność

Rejestr zmian strony Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-14 11:45:01
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-14 11:45:30
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-14 11:45:28
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-14 11:45:28
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3144