Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne gminy, które prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy (art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zadania ujęte w gminnym programie inicjowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast głównym realizatorem zadań jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień.

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), należy w szczególności:

 • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 176/11 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład Komisji wchodzą:

Jolanta Dec - Przewodnicząca,

Jacek Kusidło - Zastępca Przewodniczącej,

Joanna Hołobut - członek,

Janina Pasierbska - członek,

Marzenna Staroszczyk - członek,

Jan Kowalczyk - członek,

Jan Bogusz - członek,

Tadeusz Urbaniak - członek.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich Uchwałą Nr XXXI/269/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 przyjęła do realizacji Program.

 W załącznikach znajdują się informacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a także druk wniosku do GKRPA. 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2020-12-29 08:13
Kusidło Jacek
383.51KB
Kontrola punktów sprzedaży alkoholu Kontrola punktów sprzedaży alkoholu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
2020-10-05 08:50
Kusidło Jacek
126.69KB
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
2020-09-11 12:31
Kusidło Jacek
302.54KB
Sprawozdanie z realizacji programów za 2019 rok - prezentacja Sprawozdanie z realizacji programów za 2019 rok - prezentacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
2020-03-17 12:46
Kusidło Jacek
2.5MB
sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
2020-03-17 12:44
Kusidło Jacek
228.23KB
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2020-03-17 12:42
Kusidło Jacek
439.16KB
Wniosek do GKRPA Wniosek do GKRPA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
2019-06-27 08:48
Kusidło Jacek
91.26KB
Praca z osobą uzależnioną Praca z osobą uzależnioną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
2019-06-27 08:47
Kusidło Jacek
165.14KB
Praca z osobą współuzależnioną Praca z osobą współuzależnioną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
2019-06-27 08:47
Kusidło Jacek
151.54KB
Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1083
2019-06-27 08:46
Kusidło Jacek
87.31KB
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 500
2019-06-27 08:45
Kusidło Jacek
241.08KB
Informacja o Strzeleckim Klubie Abstynenta Informacja o Strzeleckim Klubie Abstynenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
2019-05-31 11:19
Kusidło Jacek
63.8KB
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
2019-05-31 08:07
Kusidło Jacek
338.47KB
Sprawozdanie z realizacji programu za 2018 rok - prezentacja Sprawozdanie z realizacji programu za 2018 rok - prezentacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
2019-05-31 08:05
Kusidło Jacek
1.38MB

Redakcja strony - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-14 14:22:11
 • Aktualizacja publikacji:Kusidło Jacek2020-12-29 08:10:03
 • Wytworzenie publikacji:Kusidło Jacek2020-12-29 08:09:59
 • Zatwierdzenie informacji:Kusidło Jacek2020-12-29 08:09:59
Liczba odwiedzin: 2384