BIP
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne gminy, które prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy (art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zadania ujęte w gminnym programie inicjowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast głównym realizatorem zadań jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień.

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), należy w szczególności:

  • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
  • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 176/11 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład Komisji wchodzą:

Jolanta Dec - Przewodnicząca,

Jacek Kusidło - Zastępca Przewodniczącej,

Joanna Hołobut - członek,

Janina Pasierbska - członek,

Marzenna Staroszczyk - członek,

Jan Kowalczyk - członek,

Jan Bogusz - członek,

Tadeusz Urbaniak - członek.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich Uchwałą Nr XXXI/269/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 przyjęła do realizacji Program.

 W załącznikach znajdują się informacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a także druk wniosku do GKRPA. 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 535
2020-12-29 08:13 Kusidło Jacek 383.51KB
{format} Kontrola punktów sprzedaży alkoholu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
2020-10-05 08:50 Kusidło Jacek 126.69KB
{format} Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
2020-09-11 12:31 Kusidło Jacek 302.54KB
{format} Sprawozdanie z realizacji programów za 2019 rok - prezentacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 574
2020-03-17 12:46 Kusidło Jacek 2.5MB
{format} sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce Opolskie za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 478
2020-03-17 12:44 Kusidło Jacek 228.23KB
{format} sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
2020-03-17 12:42 Kusidło Jacek 439.16KB
{format} Wniosek do GKRPA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 576
2019-06-27 08:48 Kusidło Jacek 91.26KB
{format} Praca z osobą uzależnioną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
2019-06-27 08:47 Kusidło Jacek 165.14KB
{format} Praca z osobą współuzależnioną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
2019-06-27 08:47 Kusidło Jacek 151.54KB
{format} Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2112
2019-06-27 08:46 Kusidło Jacek 87.31KB
{format} Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 858
2019-06-27 08:45 Kusidło Jacek 241.08KB
{format} Informacja o Strzeleckim Klubie Abstynenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 706
2019-05-31 11:19 Kusidło Jacek 63.8KB
{format} Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 585
2019-05-31 08:07 Kusidło Jacek 338.47KB
{format} Sprawozdanie z realizacji programu za 2018 rok - prezentacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 625
2019-05-31 08:05 Kusidło Jacek 1.38MB

Rejestr zmian strony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-14 14:22:11
Aktualizacja publikacji
Kusidło Jacek 2020-12-29 08:10:03
Wytworzenie publikacji
Kusidło Jacek 2020-12-29 08:09:59
Zatwierdzenie
Kusidło Jacek 2020-12-29 08:09:59
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3120