Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Oferta Związku Harcerstwa Polskiego (Chorągwi Opolskiej ZHP)

Data publikacji: 2019-11-27

Ważne do:

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 1570 z późn. zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich uznając celowość realizacji zadania publicznego opisanego w ofercie pn. „Całą rodziną przy świątecznym stole" złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego (Chorągiew Opolską ZHP)  z dnia 25 listopada 2019r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego) postanowił o zamieszczeniu oferty:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strzelceopolskie.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  • w miejskim serwisie internetowym http://www.strzelceopolskie.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty w Kancelarii Urzędu Miejskiego (Ratusz, parter - biuro nr 1).

aktualizacja z dnia 5 grudnia 2019r.: 
W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag do oferty, oferta została przyjęta do realizacji.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Uruchomienie trybu z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uruchomienie trybu z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
2019-11-27 15:25
Gałka Magdalena
237.13KB
Oferta Związku Harcerstwa Polskiego (Chorągwi Opolskiej ZHP) pn  Całą rodziną przy swiątecznym stole Oferta Związku Harcerstwa Polskiego (Chorągwi Opolskiej ZHP) pn " Całą rodziną przy swiątecznym stole"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
2019-11-27 15:27
Gałka Magdalena
1.28MB
Liczba odwiedzin: 5041