BIP
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska

Jednostka kontrolująca: Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Czas kontroli: 06.09.2013r. - 30.09.2013r.

Okres objęty kontrolą: Sprawozdawczość za rok 2012, stan bieżący w zakresie wynikającym z cyklu kontrolnego.

Cel kontroli:

  • Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań określających w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie organizacji przez gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzoru gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska (21) - cykl kontrolny GIOŚ przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść protokołu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1010
2017-06-02 13:05 Katowice IntraCOM 4.17MB

Rejestr zmian strony Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1721