BIP
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 1 - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 1

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 30 listopada 2022 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LIX/471/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie.

Termin składania wniosków: do dnia 27 lutego 2023 r.

Uzgodnienia: lipiec-sierpień 2023 r. 

W chwili obecnej projekt zmiany Studium jest w fazie opiniowania i uzgadniania z właściwymi instytucjami i organami.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia - przystąpienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2023-02-03 13:37 Wolańska Magdalena 0.95MB
{format} GML
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2022-12-29 14:18 Wolańska Magdalena 5.84KB
{format} Uchwała_przystąpienie do sporządzenia zmiany studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
2022-12-28 15:03 Wolańska Magdalena 919.3KB

Rejestr zmian strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 1

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2023-07-07 12:03:30
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2023-07-07 12:03:33
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2023-07-07 12:03:30
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2023-07-07 12:03:30
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 428
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego