BIP
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807 O relacji Rozmierka-Grodzisko-Kadłub

Data publikacji: 2020-09-09

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu dla Zarządu Powiatu Strzeleckiego, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, decyzji z dnia 8.09.2020 r., znak sprawy A.6733.4.2020, umarzającej na wniosek strony postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1807 O relacji Rozmierka-Grodzisko-Kadłub, wraz z przebudową zjazdów, obiektów hydrotechnicznych, poboczy, chodników, rowów przydrożnych i budową kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji:

  • w Rozmierce na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 912 (droga powiatowa), 14 (droga powiatowa), 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 957, 911 i 948 (droga powiatowa), oraz
  • w Grodzisku, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 1100 (droga powiatowa), 786 (droga powiatowa), 832, 833 i 836,

jako bezprzedmiotowe. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie w godzinach pracy urzędu, informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 11 września 2020 r.

 

Burmistrz Strzelec Opolskich

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2020-09-09 10:57 Wolańska Magdalena 245.35KB
Liczba odwiedzin: 94877