BIP
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa słupa oświetlenia ulicznego i linii kablowej niskiego napięcia w Rozmierce

Data publikacji: 2020-06-30

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695)

 Z A W I A D A M I A M

 o wydaniu:

na rzecz Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1,

decyzji Nr 7.2020, znak sprawy A.6733.2.2020 z dnia 29.06.2020 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa oświetlenia ulicznego i linii kablowej niskiego napięcia w ramach zadania „Budowa oświetlenia skrzyżowania przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce”, przewidzianej do realizacji w Rozmierce na części działki ozn. nr ewid. gruntu 912 (droga powiatowa nr 1807 O).

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie w godzinach pracy urzędu, informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344.

 Obwieszczenie wywiesza się w dniu 30 czerwca 2020 r.

  Burmistrz Strzelec Opolskich

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} TREŚĆ OBWIESZCZENIA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
2020-06-26 08:31 Wolańska Magdalena 217.75KB
Liczba odwiedzin: 94928