BIP
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z budową linii kablowej średniego napięcia 15 kV oraz napowietrznej linii niskiego napięcia w Grodzisku

Data publikacji: 2020-05-18

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695)

 Z A W I A D A M I A M

 o wydaniu:

-          na rzecz dla TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

decyzji Nr 4.2020, znak sprawy A.6733.1.2020 z dnia 19.03.2020 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z budową linii kablowej średniego napięcia 15 kV oraz napowietrznej linii niskiego napięcia przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym części działek ozn. nr ewid. gruntu: 58, 122, 1101/2, 60/3, 127 i 128 w Grodzisku przy ul. Głównej.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie w godzinach pracy urzędu, informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 maja 2020 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
2020-05-18 12:30 Wolańska Magdalena 223.26KB
Liczba odwiedzin: 94929