BIP
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa słupa oświetlenia ulicznego i linii kablowej niskiego napięcia w Rozmierce

Data publikacji: 2020-06-10

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.  293) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa oświetlenia ulicznego i linii kablowej niskiego napięcia w ramach zadania „Budowa oświetlenia skrzyżowania przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce”, przewidzianej do realizacji w Rozmierce na części działki ozn. nr ewid. gruntu 912 (droga powiatowa nr 1807 O), wszczęte na żądanie Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie; informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 12 czerwca 2020 r.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
2020-06-10 09:37 Wolańska Magdalena 239.81KB
Liczba odwiedzin: 94913