BIP
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa budynku domu przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2019-12-19

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku domu przedpogrzebowego, przewidzianej do realizacji na terenie cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej, na działce ozn. nr ewid. gruntu 3569/8.

 Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (II piętro, pokój nr 24 i 25; informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344) w godzinach pracy urzędu, tj. od 730-1700 w poniedziałek, 730÷1530 od wtorku do piątku, w terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia.

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Obwieszczenie wywiesza się w dniu 23 grudnia 2019 r.

  Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
2019-12-19 08:27 Wolańska Magdalena 234.2KB
Liczba odwiedzin: 94876