BIP
Miejscowe plany - teren miasta - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany - teren miasta

18. Plan dla terenu górniczego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych "Strzelce Opolskie I"

Data publikacji: 2017-04-20

Ważne do:

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek” (Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia z dnia 26 maja 2015 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 15 czerwca 2015 r. poz. 1433 i wszedł w życie 30 czerwca 2015 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 699
2017-06-26 10:38 konto intracom 5.14MB
{format} Załącznik graficzny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1126
2017-06-26 10:38 konto intracom 8.66MB
{format} Dz.Urz.Woj.Op.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 653
2017-06-26 10:37 konto intracom 2.99MB
Liczba odwiedzin: 74182
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory samorządowe 2024 Wybory samorządowe 2024