BIP
Miejscowe plany - teren miasta - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany - teren miasta

21. Plan dla terenu strefy ekonomicznej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej

Data publikacji: 2017-04-26

Ważne do:

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej” (Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 10 maja 2017 r. poz. 1436 i wszedł w życie dnia 10 czerwca 2017 r.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 26 maja 2017 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.34.2017.AD, w którym stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej § 13 pkt 2 w sformułowaniu „powyżej 100 kW” i § 13 pkt 6 lit. c tiret 3 w sformułowaniu „powyżej”.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały w zakresie określonym w przedmiotowym rozstrzygnięciu pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tej uchwały.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Dz.Urz.Woj.Op - rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 588
2017-09-04 10:39 Wolańska Magdalena 333KB
{format} Treść uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 890
2017-06-26 10:29 konto intracom 899.63KB
{format} Załącznik graficzny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1242
2017-08-11 12:28 Wolańska Magdalena 3.48MB
{format} Dz. Urz. Woj. Op.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 624
2017-06-26 10:27 konto intracom 1.12MB
Liczba odwiedzin: 74180
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory samorządowe 2024 Wybory samorządowe 2024