BIP
Miejscowe plany - teren wsi - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany - teren wsi

26. Plan dla wsi Jędrynie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie

Data publikacji: 2019-05-09

Ważne do:

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie” (Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 10 kwietnia 2019 r. poz. 1402 i wszedł w życie dnia 11 maja 2019 r.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 6 maja 2019 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.32.2019.MW, w którym stwierdził nieważność ww. uchwały:

  • w części tekstowej dotyczącej:

- § 6 ust. 2 pkt 1 – w zakresie słów: „RZ4 i RZ7”;

- § 14 ust. 3 pkt 1 lit. a – w zakresie słów: „minimalna 7 m”;

- § 17 ust. 3 pkt 1 lit. a – w zakresie słów: „minimalna 8 m”;

- § 18 ust. 3 pkt 1 lit. a – w zakresie słów: „minimalna 7 m”;

- § 21 ust. 4 pkt 6 – w całości”;

  • w części graficznej dotyczącej:

- oznaczenia liniowego składającego się z zielonych znaków w kształcie kół, określonego w legendzie jako „Nasadzenia zieleni wysokiej w układzie szpalerowym” na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami „RZ4” oraz „RZ7”.

Stwierdzenie nieważności w części uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Dz.Urz.Woj.Op._rozstrzygnięcie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
2019-06-03 10:41 Wolańska Magdalena 276.99KB
{format} Dz.Urz.Woj.Op._Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2019-05-09 14:46 Wolańska Magdalena 1.24MB
{format} Rysunek planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
2019-05-09 14:45 Wolańska Magdalena 4.8MB
{format} Treść uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
2019-05-09 14:42 Wolańska Magdalena 5.11MB
Liczba odwiedzin: 57802