Miejscowe plany - teren wsi - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany - teren wsi

27. Plan dla ws Ligota Dolna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna

Data publikacji: 2019-08-02

Ważne do:

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna” (Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 8 lipca 2019 r. poz. 2352 i wszedł w życie dnia 8 sierpnia 2019 r.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 1 sierpnia 2019 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.57.2019.AB, w którym stwierdził w części nieważność ww. uchwały w zakresie:

-        § 6 ust. 1 pkt 10 lit. d,

-        § 22 ust. 3,

-        § 23 ust. 2.

Stwierdzenie nieważności w części uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Dz.Urz.Woj.Op._Rozstrzygnięcie Dz.Urz.Woj.Op._Rozstrzygnięcie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
2019-08-27 08:25
Wolańska Magdalena
270.4KB
Dz.Urz.Woj.Op._Uchwała Dz.Urz.Woj.Op._Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
2019-08-08 07:55
Wolańska Magdalena
1.37MB
Rysunek planu Rysunek planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
2019-08-08 07:55
Wolańska Magdalena
9.09MB
Treść uchwały Treść uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
2019-08-07 09:34
Wolańska Magdalena
3.34MB
Liczba odwiedzin: 51723