BIP
Rejestr zmian - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Ostatnia zmiana: 2022-07-01 09:06:30
Redaktor: 1
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2017-07-10 14:00:10 Kozołup Marek Ginter Kostrzewa - Zastępca Burmistrza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-10 13:59:00 Kozołup Marek Jerzy Garus - Zastępca Burmistrza Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-10 13:58:08 Kozołup Marek Urszula Killman - Skarbnik Gminy Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-10 13:57:50 Kozołup Marek Ewa Sosnowska - Kierownik USC Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-10 13:57:21 Kozołup Marek Maria Turewicz-Omielańczuk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-10 13:55:16 Kozołup Marek Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-10 13:53:54 Kozołup Marek Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-10 13:52:54 Kozołup Marek Krzysztof Kafka - Kierownik Biura Architekt Miejski Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-10 13:52:10 Kozołup Marek Ewa Hałek - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-10 13:51:38 Kozołup Marek Krystyna Moś - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Liczba odwiedzin: 5678926