BIP
Referat Organizacji - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Organizacji

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 318, 77 40 49 319, 77 40 49 321
e-mail: 

Rada Miejska tel.: (+48) 77 40 49 317, 77 40 49 320,

e-mail: 

Kierownik
Katarzyna Kaliciak

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Organizacji należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjno - biurowa posiedzeń Burmistrza oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Burmistrza,
 2. kompletowanie aktów prawnych oraz prowadzenie rejestrów i zbiorów: zarządzeń Burmistrza, upoważnień i pełnomocnictw, porozumień i umów zawieranych przez organy Gminy oraz rejestru gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. obsługa administracyjno - biurowa posiedzeń Rady, jej Komisji oraz sporządzanie dokumentacji z ich pracy,
 4. prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz analizowanie ich realizacji,
 5. prowadzenie rejestru i zbioru interpelacji i zapytań radnych oraz odpowiedzi przygotowanych przez Burmistrza,
 6. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji,
 7. realizacja zadań wynikających z Kodeksu Wyborczego,
 8. organizacja spotkań, narad oraz uroczystości lokalnych i państwowych organów Gminy z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi oraz mieszkańcami gminy,
 9. obsługa sekretariatu,
 10. organizacja kontaktów Gminy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z miastami partnerskimi oraz sporządzanie informacji nt. współpracy,
 11. prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,
 12. ewidencja korespondencji przychodzącej, jej rozdział oraz przygotowanie do wysyłki korespondencji wychodzącej,
 13. udostępnianie informacji pochodzących od podmiotów zewnętrznych na tablicy ogłoszeń Urzędu,
 14. przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Strzelce Opolskie,
 15. wykonywanie czynności związanych z obowiązkiem składania przez radnych oświadczeń majątkowych,
 16. obsługa organizacyjno-administracyjna Gminnej Rady Seniorów.

Rejestr zmian strony Referat Organizacji

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:59:28
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:59:31
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:59:28
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:59:28
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 5124