BIP
Kadencja 2014-2018 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2014-2018

Znaleziono 992 dokumentów.

Tytuł dokumentu: ustanowienia służebności przesyłu

Data publikacji: 2018-10-11 08:50:00 Nr dokumentu: 209/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: wyłączenia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2018-10-11 08:49:00 Nr dokumentu: 208/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat

Data publikacji: 2018-10-11 08:48:00 Nr dokumentu: 207/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2018-09-28 08:46:00 Nr dokumentu: 200/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2018-09-28 12:50:00 Nr dokumentu: 204/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży

Data publikacji: 2018-09-28 12:45:00 Nr dokumentu: 205/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2018-09-28 12:43:00 Nr dokumentu: 203/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji stypendialnej

Data publikacji: 2018-09-28 12:42:00 Nr dokumentu: 202/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Data publikacji: 2018-09-14 12:28:00 Nr dokumentu: 197/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Data publikacji: 2018-09-27 13:07:00 Nr dokumentu: 199/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2018-08-27 13:32:00 Nr dokumentu: 186/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 2018-09-07 15:03:00 Nr dokumentu: 193/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Data publikacji: 2018-09-04 12:09:00 Nr dokumentu: 191/2018 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 706920