BIP
Kadencja 2014-2018 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2014-2018

Znaleziono 992 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2018-08-10 09:25:00 Nr dokumentu: 167/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w formie otwartego konkursu ofert z zakresu sportu

Data publikacji: 2018-08-03 12:40:00 Nr dokumentu: 163/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ustalenia cennika opłat na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2018-08-07 12:35:00 Nr dokumentu: 166/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2018-08-07 12:33:00 Nr dokumentu: 165/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2018-08-03 14:17:00 Nr dokumentu: 164/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Data publikacji: 2018-08-03 14:16:00 Nr dokumentu: 161/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018

Data publikacji: 2018-07-26 08:03:00 Nr dokumentu: 160/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Data publikacji: 2018-07-24 08:01:00 Nr dokumentu: 159/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2018-07-24 08:01:00 Nr dokumentu: 158/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat

Data publikacji: 2018-07-19 15:11:00 Nr dokumentu: 157/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie nabycia w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Rożniątowie

Data publikacji: 2018-07-05 10:02:00 Nr dokumentu: 152/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej

Data publikacji: 2018-07-04 12:34:00 Nr dokumentu: 145/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w formie otwartego konkursu ofert z zakresu sport

Data publikacji: 2018-07-05 12:29:00 Nr dokumentu: 151/2018 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 707049