BIP
Kadencja 2014-2018 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2014-2018

Znaleziono 992 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2016-09-06 00:00:00 Nr dokumentu: 183 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży

Data publikacji: 2016-09-06 00:00:00 Nr dokumentu: 184 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do najmu

Data publikacji: 2016-08-19 00:00:00 Nr dokumentu: 176 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zwrotu wpłaconego wadium

Data publikacji: 2016-08-09 00:00:00 Nr dokumentu: 172 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Data publikacji: 2016-08-09 00:00:00 Nr dokumentu: 167 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2016-08-09 00:00:00 Nr dokumentu: 171 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2016-08-09 00:00:00 Nr dokumentu: 168 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2016-08-09 00:00:00 Nr dokumentu: 170 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zmian w planie wydaktów budżetu gminy na 2016r.

Data publikacji: 2016-08-08 00:00:00 Nr dokumentu: 165 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej

Data publikacji: 2016-08-04 00:00:00 Nr dokumentu: 164 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2016-06-14 00:00:00 Nr dokumentu: 136 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2016-07-29 00:00:00 Nr dokumentu: 162 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 555406