BIP
Kadencja 2014-2018 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2014-2018

Znaleziono 992 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Kadłubie

Data publikacji: 2016-05-31 00:00:00 Nr dokumentu: 121 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 2016-07-18 00:00:00 Nr dokumentu: 156 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Data publikacji: 2016-07-14 00:00:00 Nr dokumentu: 153 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: powołania Zespołu ds. rewitalizacji

Data publikacji: 2016-07-18 00:00:00 Nr dokumentu: 155 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: ogłoszenia naborów wniosków w formie otwartego konkursu ofert z zakresu sportu

Data publikacji: 2016-07-15 00:00:00 Nr dokumentu: 154 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej

Data publikacji: 2016-07-08 00:00:00 Nr dokumentu: 147 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2016-06-30 00:00:00 Nr dokumentu: 144 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

Data publikacji: 2016-07-07 00:00:00 Nr dokumentu: 145 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: powołania komisji przetargowej

Data publikacji: 2016-06-29 00:00:00 Nr dokumentu: 143 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: powołania komisji przetargowej

Data publikacji: 2016-07-08 00:00:00 Nr dokumentu: 146 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 2016-06-23 00:00:00 Nr dokumentu: 140 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży

Data publikacji: 2016-06-23 00:00:00 Nr dokumentu: 141 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Data publikacji: 2016-04-29 00:00:00 Nr dokumentu: 101 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Data publikacji: 2016-06-22 00:00:00 Nr dokumentu: 138 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 555366