BIP
Wydanie i wymiana dowodu osobistego - Biuletyn Informacji Publicznej


Wydanie i wymiana dowodu osobistego

Wydanie i wymiana dowodu osobistego
Gdzie odebrać formularz:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Referat Ewidencji Ludności, pokój nr 6 lub ze strony internetowej

Opłaty:
 • zaświadczenia z akt dowodowych: 17 zł płatne w kasie urzędu lub na rachunek

  Bank Spółdzielczy Leśnica O/Strzelce Opolskie nr

  98 8907 1089 2002 0090 6878 0001

 • dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie
Inne wskazówki, uwagi:

Złożenie wniosku jak i odbiór dowodu osobistego następuje osobiście.


Wniosek dla:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składa jeden z rodziców
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun prawny
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo  składa kurator

Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy.

Sposób załatwienia sprawy:

 • przyjęcie wniosku od strony
 • wprowadzenie danych do komputera
 • wydanie zaświadczenia o przyjęciu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.2016.391)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia i zwrotu (Dz. U.2015.212)
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o wydanie dowodu osobistego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1173
2021-11-08 10:22 Świenty Radosław 593.01KB

Rejestr zmian strony Wydanie i wymiana dowodu osobistego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 13:45:17
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2021-10-06 08:29:51
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2021-10-06 08:29:48
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2021-10-06 08:29:48
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 9461