BIP
Wymeldowanie decyzją administracyjną - Biuletyn Informacji Publicznej


Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie decyzją administracyjną
Wymagane i potrzebne dokumenty:
 • wniosek o wymeldowanie
 • opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł płatne w kasie urzędu lub na rachunek:
  Bank Spółdzielczy Leśnica O/Strzelce Opolskie nr
  98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
 • tytuł prawny do lokalu
Inne wskazówki, uwagi:
 • W przypadku braku dobrowolności wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego osoby, która opuściła miejsce zameldowania, istnieje możliwość złożenia wniosku o wymeldowanie decyzją administracyjną. Jeśli osoba jest nieobecna ( nie zostało ustalone miejsce jej przebywania) lub osoba jest niezdolna do czynności prawnych, zostanie skierowany do sądu wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych.
 • Wniosek o wymeldowanie może złożyć właściciel lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu pełnomocnik – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika, do wglądu , dowodu osobistego lub paszportu.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.2018, poz.1382)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1044)

Rejestr zmian strony Wymeldowanie decyzją administracyjną

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 13:44:50
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2019-01-31 10:59:34
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2019-01-31 10:59:31
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2019-01-31 10:59:31
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2390