BIP
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy - Biuletyn Informacji Publicznej


Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • dowód osobisty lub paszport
 • wypełniony formularz – zgłoszenie pobytu stałego bądź, zgłoszenie pobytu czasowego
 • potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie wyrażone w formie podpisu dysponenta lokalu lub budynku złożonego w obecności urzędnika
 • przedłożenie do wglądu, dokumentu stanowiącego o prawie do dysponowania mieszkaniem (np. akt własności, wypis z rejestru ksiąg wieczystych, umowa najmu lokalu, itp.)
Gdzie odebrać formularze: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Referat  Ewidencji Ludności, pokój nr 7 lub ze strony internetowej
Opłaty:
 • dokonanie zameldowania - bez opłaty
Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

 • przyjęcie zgłoszenia
 • dokonanie wpisów w dokumentacji referatu
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały następuje z urzędu (bezpłatnie), o zameldowaniu na pobyt czasowy-następuje na wniosek, po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Zameldowania można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika. Wymagane dokumenty:
 • pisemne pełnomocnictwo (do wglądu)
 • dowód osobisty pełnomocnika
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U 2019.1397).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 grudnia 2018r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz.U.2018.2484)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego meldunkowego (Dz. U.2017.2411)
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zgłoszenie pobytu stałego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 788
2020-05-28 11:10 Świenty Radosław 414.46KB
{format} Zgłoszenie pobytu czasowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 947
2020-05-28 11:10 Świenty Radosław 398.94KB

Rejestr zmian strony Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 13:44:22
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-05-28 11:11:05
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-05-28 11:11:01
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-05-28 11:11:01
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 6280