BIP
Renta socjalna - Biuletyn Informacji Publicznej


Renta socjalna

Renta socjalna
Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:  
Inne wskazówki, uwagi:
Od dnia 01 października 2003 roku zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135 poz. 1268) zasady i tryb przyznawania i wypłaty renty socjalnej przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce załatwienia sprawy
Zakład

Rejestr zmian strony Renta socjalna

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:49:05
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:27:09
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:27:07
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:27:07
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2039