BIP
Wynajem lokalu gminnego - Biuletyn Informacji Publicznej


Wynajem lokalu gminnego

Wynajem lokalu gminnego
Miejsce załatwienia sprawy:

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
Referat Gospodarki Mieszkaniowej (I piętro, pokój nr 5)

ul. Zamkowa 2

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 99 05,  77 461 99 06

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami

Gdzie odebrać formularze:

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
Referat Gospodarki Mieszkaniowej (I piętro, pokój nr 5) 

Strona internetowa: www.gzmk.strzelceopolskie.pl

Termin załatwienia sprawy:

Sporządzenie 2 razy w ciągu roku, wykazu wnioskodawców ubiegających się o najem mieszkania z zasobu gminy, tj. na dzień 31 marca i 30 września.

Po zaopiniowaniu wykazu przez Komisję Mieszkaniową Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni.

Zatwierdzenie listy przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 30 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości, po uprzednim rozpatrzeniu wniesionych do niej uwag i zastrzeżeń.

Wydanie skierowań osobom, zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.
Istnieje możliwość wniesienia pisemnych uwag i zastrzeżeń do projektu listy w terminie 14 dni od podania jej do publicznej wiadomości.

  Wnioskodawca ubiegający się o najem mieszkania z zasobu gminy składa wniosek w GZMK w Strzelcach Opolskich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację wniosku, w tym wysokości dochodu oraz liczby osób w gospodarstwie domowym. 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do aktualizacji wniosku co najmniej raz w roku, a brak wykonania tego obowiązku stanowi podstawę do nie uwzględnienia go w wykazie osób ubiegających się o najem mieszkania z zasobu gminy.
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIV/284/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała z dnia 14 kwietnia 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
2021-05-11 07:41 Świenty Radosław 5.08MB
{format} Wniosek o najem lokalu mieszkalnego, najem socjalny lokalu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
2021-05-11 07:42 Świenty Radosław 94.36KB
{format} Wniosek o zamianę mieszkania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
2021-05-11 07:42 Świenty Radosław 68.66KB
{format} Oświadczenie o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
2021-05-11 07:40 Świenty Radosław 36.85KB
{format} Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
2021-05-11 07:40 Świenty Radosław 40.22KB
{format} Oświadczenie RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
2021-05-11 07:41 Świenty Radosław 91.79KB

Rejestr zmian strony Wynajem lokalu gminnego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 14:29:35
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2021-05-11 08:00:24
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2021-05-11 08:00:21
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2021-05-11 08:00:21
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3381