Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne gminy, które prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy (art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zadania ujęte w gminnym programie inicjowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast głównym realizatorem zadań jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień.

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), należy w szczególności:

  • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
  • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 176/11 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład Komisji wchodzą:

Jolanta Dec - Przewodnicząca,

Jacek Kusidło - Zastępca Przewodniczącej,

Joanna Hołobut - członek,

Janina Pasierbska - członek,

Marzenna Staroszczyk - członek,

Jan Kowalczyk - członek,

Jan Bogusz - członek,

Tadeusz Urbaniak - członek.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich Uchwałą Nr LIII/438/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 przyjęła do realizacji Program w roku 2019.

 W załącznikach znajdują się informacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a także druk wniosku do GKRPA. 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek do GKRPA Wniosek do GKRPA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2019-06-27 08:48
Kusidło Jacek
91.26KB
Praca z osobą uzależnioną Praca z osobą uzależnioną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
2019-06-27 08:47
Kusidło Jacek
165.14KB
Praca z osobą współuzależnioną Praca z osobą współuzależnioną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
2019-06-27 08:47
Kusidło Jacek
151.54KB
Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2019-06-27 08:46
Kusidło Jacek
87.31KB
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2019-06-27 08:45
Kusidło Jacek
241.08KB
Informacja o Strzeleckim Klubie Abstynenta Informacja o Strzeleckim Klubie Abstynenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2019-05-31 11:19
Kusidło Jacek
63.8KB
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2019-05-31 08:07
Kusidło Jacek
338.47KB
Sprawozdanie z realizacji programu za 2018 rok - prezentacja Sprawozdanie z realizacji programu za 2018 rok - prezentacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2019-05-31 08:05
Kusidło Jacek
1.38MB

Redakcja strony - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-14 14:22:11
  • Aktualizacja publikacji:Kusidło Jacek2019-06-27 08:51:55
  • Wytworzenie publikacji:Kusidło Jacek2019-06-27 08:51:52
  • Zatwierdzenie informacji:Kusidło Jacek2019-06-27 08:51:52
Liczba odwiedzin: 917