Kadencja 2014-2018 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2014-2018

Znaleziono 992 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie: powołania komisji przetargowej

Data publikacji: 2016-09-22 00:00:00 Nr dokumentu: 204 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: powołania komisji przetargowej

Data publikacji: 2016-09-27 00:00:00 Nr dokumentu: 206 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej

Data publikacji: 2016-09-22 00:00:00 Nr dokumentu: 203 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2016-09-20 00:00:00 Nr dokumentu: 196 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2016-09-20 00:00:00 Nr dokumentu: 197 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Data publikacji: 2016-09-20 00:00:00 Nr dokumentu: 195 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Data publikacji: 2016-09-14 00:00:00 Nr dokumentu: 189 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 10 lat

Data publikacji: 2016-09-06 00:00:00 Nr dokumentu: 186 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2016-09-20 00:00:00 Nr dokumentu: 191 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2016-09-20 00:00:00 Nr dokumentu: 192 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: prowadzenia działalności handlowej podczas "Strzeleckiego Pchlego Targu"

Data publikacji: 2016-09-12 00:00:00 Nr dokumentu: 188 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2016-08-31 00:00:00 Nr dokumentu: 179 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Data publikacji: 2016-08-22 00:00:00 Nr dokumentu: 177 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 432226