Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy - Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • dowód osobisty lub paszport
 • wypełniony formularz – zgłoszenie pobytu stałego bądź, zgłoszenie pobytu czasowego
 • potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie wyrażone w formie podpisu dysponenta lokalu lub budynku złożonego w obecności urzędnika
 • przedłożenie do wglądu, dokumentu stanowiącego o prawie do dysponowania mieszkaniem (np. akt własności, wypis z rejestru ksiąg wieczystych, umowa najmu lokalu, itp.)
Gdzie odebrać formularze: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Referat  Ewidencji Ludności, pokój nr 7 lub ze strony internetowej
Opłaty:
 • dokonanie zameldowania - bez opłaty
 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17zł,
  płatne w kasie urzędu lub na rachunek:
  Bank Spółdzielczy Leśnica O/Strzelce Opolskie nr
  98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
 • opłacie tej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu
Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

 • przyjęcie zgłoszenia
 • dokonanie wpisów w dokumentacji referatu
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały następuje z urzędu (bezpłatnie), o zameldowaniu na pobyt czasowy-następuje na wniosek, po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Zameldowania można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika. Wymagane dokumenty:
 • pisemne pełnomocnictwo
 • dowód osobisty pełnomocnika
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U.2017, poz. 657).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1290)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego meldunkowego (Dz. U.2015.1852)
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zgłoszenie pobytu czasowego- 2018 Zgłoszenie pobytu czasowego- 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
2018-02-01 11:59
Malawska Barbara
137.44KB
zgłoszenie pobytu stałego - 2018 zgłoszenie pobytu stałego - 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
2018-02-01 11:58
Malawska Barbara
178.37KB

Redakcja strony - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 13:44:22
 • Aktualizacja publikacji:Kiszczyk Michał2017-12-22 10:19:46
 • Wytworzenie publikacji:Kiszczyk Michał2017-12-22 10:19:43
 • Zatwierdzenie informacji:Kiszczyk Michał2017-12-22 10:19:43
Liczba odwiedzin: 1126