BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 145.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – plac Żeromskiego” 2019-02-20 2019-03-06
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego” 2019-02-14 2019-02-26
Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia 2019-02-14 2019-02-28
Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich 2019-02-07 2019-02-19
Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich 2019-02-06 2019-02-22
Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalnej wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. Zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich 2019-02-05 2019-02-20
Wykonanie i dostarczenie broszurek dotyczących zasad segregacji odpadów komunalnych, zakazu ich spalania oraz kompostowania w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Eko-Logika”. 2019-01-30 2019-02-11
Świadczenie usług doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczania i odzyskiwania podatku VAT 2019-01-28 2019-02-05
Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe 2019-01-24 2019-02-08
Dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”. 2019-01-17 2019-01-25
Liczba odwiedzin: 89547