BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 178.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie w roku 2020 2020-06-15 2020-06-23
Zakup, dostawa i montaż edukacyjnej tablicy interaktywnej (przyrządu edukacyjnego), jako dodatkowego wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, umożliwiającej efektywne przekazanie dzieciom wiedzy w zakresie selektywnej zbiórki w ramach prowadzonych lekcji na PSZOK 2020-06-05 2020-06-17
Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie 2020-06-03 2020-06-12
Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego 2020-06-02 2020-07-03
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej – Program Twoje M – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej 2020-02-14 2020-02-28
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej – Program Twoje M – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej 2020-01-22 2020-02-05
Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia 2020-01-21 2020-02-04
Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe 2020-01-17 2020-02-03
Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich 2019-10-16 2019-11-04
Dostawa 100 sztuk kompostowników modułowych oraz 3 zestawów narzędzi ogrodowych, jako nagród w konkursie dla zadania pn.: „Wdrożenie mieszkańców do kompostowania odpadów” 2019-10-15 2019-10-23
Liczba odwiedzin: 116592