BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 145.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów w Strzelcach Opolskich 2018-10-04 2018-10-22
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 6 600 000 złotych 2018-10-03 2018-10-19
Opracowanie założeń i wymagań w tym opisów przedmiotu zamówienia dla 2 usług w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”. 2018-08-10 2018-08-20
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego 2018-07-31 2018-08-22
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie 2018-06-25 2018-07-02
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich". 2018-06-14 2018-06-20
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego 2018-06-05 2018-06-20
Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury w Szczepanku przy ul. Strzeleckiej 101 2018-06-04 2018-06-21
Sprzedaż energii elektrycznej w 2019 roku Odbiorcom Końcowym VII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego 2018-06-01 2018-07-10
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego 2018-05-30 2018-06-15
Liczba odwiedzin: 91953