BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 218.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie 25 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w miejscowościach Strzelce Opolskie, Kadłub i Szymiszów przed i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej 2020-08-14 2020-08-24
Opracowanie przeglądu/aktualizacji granic i obszaru „Aglomeracji Strzelce Opolskie” 2020-07-29 2020-08-06
Organizacja konferencji w zakresie gospodarki odpadami dla 71 gmin województwa opolskiego w ramach projektu: „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwa „Eko-Logika” 2020-07-28 2020-08-05
Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dedykowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej 2020-07-24 2020-08-03
Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich – zagospodarowanie terenu 2020-07-20 2020-08-05
Opracowanie przeglądu/aktualizacji granic i obszaru „Aglomeracji Strzelce Opolskie” 2020-07-20 2020-07-28
Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego 2020-07-16 2020-08-19
Aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXIX/232/2016 z dnia 28 grudnia 2016 wraz z opracowaniem sprawozdania z realizacji planu 2020-07-06 2020-07-17
Wykonanie 25 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w miejscowościach Strzelce Opolskie, Kadłub i Szymiszów przed i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej 2020-07-02 2020-07-14
Aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXIX/232/2016 z dnia 28 grudnia 2016 wraz z opracowaniem sprawozdania z realizacji planu 2020-06-19 2020-06-30
Liczba odwiedzin: 136396