BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 161.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Uruchomienie i eksploatacja systemu monitorowania i komunikowania danych o stanie jakości powietrza związanym z zanieczyszczeniami wynikającymi ze spalania odpadów w piecach/kotłach domowych w gminie Strzelce Opolskie. 2018-11-20 2018-11-30
Dostawa 30 sztuk koszy na śmieci do szkół utrwalających dobre nawyki związane z selektywną zbiórką papieru 2018-11-05 2018-11-13
Przeprowadzenie ankiet w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła oraz oceny energetycznej 130 budynków /lokali mieszkalnych zgłoszonych do udziału w projekcie pn: „ Zatrzymać Smog- program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie” 2018-11-02 2018-11-12
Dostawa 8 kompletów koszy na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów (kosze uliczne) 2018-11-02 2018-11-13
Sprzedaż samochodu pożarniczego 2018-10-25 2018-11-08
Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich 2018-10-05 2018-10-26
Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów w Strzelcach Opolskich 2018-10-04 2018-10-22
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 6 600 000 złotych 2018-10-03 2018-10-19
Opracowanie założeń i wymagań w tym opisów przedmiotu zamówienia dla 2 usług w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”. 2018-08-10 2018-08-20
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego 2018-07-31 2018-08-22
Liczba odwiedzin: 102265