Raport o stanie Gminy za 2018 rok - Biuletyn Informacji Publicznej


Raport o stanie Gminy za 2018 rok

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta Strzelce Opolskie do dnia 31 maja 2019 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich Raportu o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Strzelce Opolskie w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Treść Raportu jest dostępna poniżej oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich pok. 27.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Sesja ta planowana jest na dzień 29 maja 2019 r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata nad przedstawionym raportem z udziałem radnych i mieszkańców gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. (wzór zgłoszenia dostępny poniżej)

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich składać należy najpóźniej do dnia 28 maja 2019 r. do godz. 15.30 (Urząd Miasta Strzelce Opolskie pok. 27).

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wzór zgłoszenia Wzór zgłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
2020-06-03 09:38
Tacica Bernadetta
167.05KB
Raport o stanie gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 Raport o stanie gminy Strzelce Opolskie na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2078
2019-05-21 11:23
Nocoń Monika
8.39MB

Redakcja strony - Raport o stanie Gminy za 2018 rok rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Słonecki Marek2019-05-21 10:48:08
  • Aktualizacja publikacji:Tacica Bernadetta2020-06-03 12:53:56
  • Wytworzenie publikacji:Tacica Bernadetta2020-06-03 12:53:53
  • Zatwierdzenie informacji:Tacica Bernadetta2020-06-03 12:53:53
Liczba odwiedzin: 1682