BIP
Raport o stanie Gminy za 2021 rok - Biuletyn Informacji Publicznej


Raport o stanie Gminy za 2021 rok

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich do dnia 31 maja 2022 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich Raportu o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Strzelec Opolskich w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Treść Raportu jest dostępna poniżej oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich pok. 28.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Sesja ta planowana jest na dzień 29 czerwca 2022 r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata nad przedstawionym raportem z udziałem radnych i mieszkańców gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. (wzór zgłoszenia dostępny poniżej)

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich składać należy najpóźniej do dnia 28 czerwca 2022 r. do godz. 15.30 (Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich pok. 28).

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wzór zgłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2022-06-10 11:53 Tacica Bernadetta 167.4KB
{format} Raport o stanie gminy Strzelce Opolskie na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
2022-06-24 09:55 Tacica Bernadetta 7.9MB

Rejestr zmian strony Raport o stanie Gminy za 2021 rok

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2022-06-10 10:38:24
Aktualizacja publikacji
Tacica Bernadetta 2022-06-10 11:55:38
Wytworzenie publikacji
Tacica Bernadetta 2022-06-10 11:55:35
Zatwierdzenie
Tacica Bernadetta 2022-06-10 11:55:35
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 537