BIP
Raport o stanie Gminy za 2022 rok - Biuletyn Informacji Publicznej


Raport o stanie Gminy za 2022 rok

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) Burmistrz Strzelec Opolskich do dnia 31 maja 2023 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich Raportu o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Strzelec Opolskich w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Treść Raportu jest dostępna poniżej oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich pok. 28.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Sesja ta planowana jest na dzień 14 czerwca 2023 r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata nad przedstawionym raportem z udziałem radnych i mieszkańców gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. (wzór zgłoszenia dostępny poniżej)

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich składać należy najpóźniej do dnia 13 czerwca 2023 r. do godz. 15.30 (Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich pok. 28).

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} RAPORT o stanie gminy Strzelce Opolskie na rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2023-06-06 12:45 Kielan Małgorzata 10.03MB
{format} Wzór zgłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2023-06-02 11:59 Tacica Bernadetta 167.22KB

Rejestr zmian strony Raport o stanie Gminy za 2022 rok

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2023-06-02 11:07:07
Aktualizacja publikacji
Tacica Bernadetta 2023-06-02 12:14:44
Wytworzenie publikacji
Tacica Bernadetta 2023-06-02 12:14:39
Zatwierdzenie
Tacica Bernadetta 2023-06-02 12:14:39
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 375